Rwanda

La tasca de na Maria a Rwanda començà l’any 2012, quan les monges dels Sagrats Cors de Pollença, coneixedores de la labor que ja feien a Moçambic, es posaren en contacte amb ella oferint-li implantar el mateix projecte de salut visual a Rukara, Rwanda, on les monges dels Sagrats Cors tenen, des de fa més de 25 anys, una casa de germanes.

Així, al maig de 2012, emprenien el viatge cap a Rwanda, on es dedicaren a revisar la visió de la població en general, prestant especial atenció a la dels nins més petits i dels estudiants. 

En aquest cas, na Maria i els seus companys voluntaris que han passat per allà s’allotjaven al casal religiós on na Teresa residia juntament amb altres germanes, una casa d’acollida que ha suposat un gran referent per a la població per les tasques que han realitzat. 

Aquesta col·laboració entre elles i Fundación Ruta de la Luz es realitzà durant tres anys, però a causa del gran desenvolupament en matèria de sanitat a Rwanda, els centres de salut ja ofereixen el servei òptic i, per tant, aquest projecte solidari arribà al seu fi. 

Translate